УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДЛАГАМ

- преподаване: английски език - уроци и курсове (от 1989г.)

- преводи: устни и писмени (от 1989г.) от и на англ. език

- обучения: в зала и онлайн (на български или английски език)

- курсове: в зала и онлайн (на български или английски)

- лекции, работни семинари

- менторинг: цялостната личност

- платформа за инициативните и предприемчивите - Менторинг Клуб

- благотворителни инициативи и кампании

Курсове, обучения и семинари в следните области:

- личностно развитие и усъвършенстване

- кариерно развитие и усъвършенстване

- бизнес инициативи и предприемачество

- екипна работа и взаимоотноишения

- инструменти за финансова независимост

- мрежов маркетинг и млм бизнес

- бизнес от дома и допълнителни доходи

- социален маркетинг

- здраве и хранене

- пълноценен живот

С какво услугите, които предлагам, са различни?

В центъра на моето разбиране винаги е било убеждението, че човекът не е животно, а висшето творение на Бога. Затова всеки има съдба и мисия в този живот, които никой друг не може да извърши.

Не вярвам в универсални решения - всеки е уникат и има нужда от специфичен подход и стратегия, за да бъде ефективен и успешен. Но всеки е роден с потенциала да успее в това, за което е създаден.

Виждам своята роля в процеса на откриването на личната съдба и мисия, както и в придвижването напред, да дам своята подкрепа и принос на всеки желаещ, за да може да развие всяка област от своя живот и работа/бизнес.

Защото светът няма нужда от големи приказки, а от реални хора, които се движат напред заедно… през трудности и радости, в търсене на отговори и решения.Вижте останалите секции от сайта за повече подробности и ако това, което предлагам ви интересува, свържете се с мен, за да поговорим.